Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi, który wypełnia powyższy formularz. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.


I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Soffia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 17/80, w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@soffia.eu lub
przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji, dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania odpowiedz na zapytanie ofertowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia zapytania, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnę do przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przygotowania odpowiedzi na zapytanie. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


II. Bezpieczeństwo danych


Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach.


III. Postanowienia końcowe


Powyższy dokument obowiązuje jedynie w przypadku formularza wypełnianego poprzez portal facebook. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką plików cookies, ustaloną przez przeglądaną witrynę.


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.